Blog

persoonlijkheids profielen

Jouw gedrag, je Non-verbale karakteristiek en je karakter.

Werken met mensen is werken met gedrag (non-verbaal en verbaal).
Hoe oefen je invloed uit op die dynamiek van een gesprek. Hoe belangrijk is het om te snappen wat er gebeurd en waarom dat ook bij lange na niet voldoende is. Wat de gedragstesten ook beloven.

Ja hé, sorry hoor
maar zo ben ik nu eenmaal.

Je werk is werken met mensen. Je hebt daarbij oog voor hun uniciteit en toch zie je ook overeenkomsten. Met sommige mensen werk je fijner, soepeler dan met anderen waarmee de aansluiting maar niet op gang wil komen. Waar dat aan ligt, is niet altijd zo makkelijk verklaarbaar. Daar willen we wel graag meer grip op hebben. 

Gedragstesten en persoonlijkheidsprofielen.

Vanuit die intentie maken we gebruik maken van gedragstesten zoals MBTI, Insights, Leary, the Big 5 en enneagrammen. Het indelen van de mensheid in typologieën maakt het begrijpelijk en verklaarbaar waarom het met de een beter klikt dan met de andere en geeft ons vocabulaire  houvast. Het maakt het gedrag gemakkelijker bespreekbaarder. Allemaal positief maar er zijn ook grote nadelen.

Nadelen van het labelen via persoonlijkheidsprofielen

Los van het wankele wetenschappelijk gehalte en het veelvuldig gebruik van zelf evaluatie vragenlijsten zijn er andere nadelen. Profielschetsen maken is bijvoorbeeld een lastige exercitie in de hitte van een gesprek. Het doet dienst als houvast ‘vooraf’ of ‘achteraf’ maar heeft in het hier-en-nu van de vergadering, het coachgesprek of de onderhandeling niet veel waarde. Terwijl er veel voor te zeggen valt om die interactie als uitgangspunt te nemen. Wel zo praktisch. Het gáát namelijk om die interactie.

De voordelen van het inzicht dat persoonlijkheidsprofielen verschaft.

Als je persoonlijkheidsprofielen beschouwd als een groeipad voor jezelf en voor anderen. En als handvatten om iemand te kunnen motiveren op de waarden waar deze persoon de meeste waarde aan hecht. Dan kun je op basis van die kennis gedragsverandering teweeg brengen. Daarmee het groeipad samen aan gaan om tot een betere en een effectiever samenwerking te komen. Dit vergt echter wel een diepere onderbouwing van jouw kennis over dit soort modellen. Anders verzand je toch snel in:

Ja hé, sorry hoor maar zo ben ik nu eenmaal.

We framen gedrag als ‘blauw’ en ‘oranje’ of een type 3 en 6. In de praktijk zie ik dat managers en medewerkers zich daar ook achter verschuilen. Het is ‘logisch’ dat iemand wel of niet in een team past en daar maken we keuzes op. Het te ver doorredeneren en verklaren van gedrag vanuit een model creëert een voedingsbodem om geen verantwoording te nemen voor eigen gedrag want ‘zo ben ik nu eenmaal’. En met ‘zo’ verwijzen we naar een typering van een model. Een model met, per definitie, een uiterst relatief waarheidsgehalte. 

“bij een blauw type moet je duidelijk, rationeel en logisch zijn”

Je bent geen Blauw, Je bent geen Rood

De prijs van het hebben van een houvast van deze modellen is dat we onze uniciteit neigen onrecht doen. Als we op basis van een test alles wat we doen, zeggen en laten framen binnen een theoretische typologie zijn we behoorlijk ver van huis.  Dan nemen we de dynamiek en de beweeglijkheid van een gesprek niet meer als uitgangspunt en varen we voor we het weten op geprotocolleerde omgangsvormen: “bij een blauw type moet je duidelijk, rationeel en logisch zijn”. De wens van ons om grip te krijgen, te beheersen, verklaren vergt een verregaande vereenvoudiging van de werkelijkheid en etiketteert ons tot nummers en 4 kleuren. Het helpt ons uiteindelijk van de wal in de sloot. Het gaat  voorbij aan de dynamiek in het hier-en-nu. ‘Con-tact’ betekent niet voor niets ‘samen-voelen’. En als je dat niet meer doet raak je jezelf en de ander kwijt.

Hoe goed sta jij in contact met jouw werkelijkheid.

Veel van deze persoonlijkheidstesten werken op basis van jouw input. Dit vergt dus een zekere diepgaande introspectie om vast te stellen of de antwoorden die je geeft, op de vragen die gesteld worden, echt vanuit jezelf komen of zijn gebaseerd op gewenst gedrag. Zowel die van jezelf als de door de omgeving opgelegde gedragingen.

Hiermee is de cirkel weer rond. De kernvraag: welke (lichaams)taal spreek jij en wat vertelt deze (lichaams)taal jou en anderen?

Hoe dan?

Voor mij is voelen en ervaren niet heilig. Reflectie en beschouwen vragen bijvoorbeeld om denkkracht. Ik geloof dat in een queeste naar persoonlijke ontwikkeling een balans tussen denken en voelen, tussen houvast hebben en het hier-en-nu laten binnen komen, tussen patronen herkennen en in de ervaring stappen. De vraag is kunnen of we iets kunnen bedenken dat zowel ons denken over contact als ons voelen stimuleert? Ja, dat hebben we.

Non-verbaal assessment

Je lichaam liegt nooit, dat weten we vooral uit eigen ervaring. Dat wat je innerlijk beweegt maakt je uiterlijk expressief. Uitgebreid is ook aangetoond hoe deze non-verbale communicatie in onze beeldvorming emoties weerspiegelen. Vooral wanneer gevoelens en overtuigingen onderwerp van gesprek zijn. Ons lichaam reflecteert een karakteristieke manier waarop we ons verhouden tot onszelf en de ander. Gedrag is voor een groot deel lichamelijk: non-verbaal. Een klare taal als je woordenschat en grammatica op orde hebt. Die taal kan je leren en geeft je concrete handvatten om alert te zijn op relevante signalen in jezelf. 

In een non-verbaal assessment leer je welke lichaamstaal jij spreekt. Wat karakteristiek aan je non-verbale communicatie is en leer je snappen, voelen en in het hier-en-nu zowel herkennen welk gedrag je vertoont als de gevoelens die je aansturen. 

Je leert in het hier-en-nu ervaren waar je gevoeligheden liggen, wanneer je in de nadelen van je stijl komt en je je neigt te isoleren, als wel wanneer je in verbinding met jezelf en anderen bent. De aanscherping van dit bewustzijn geeft je keuzevrijheid in alle gesprekken. Het brengt je persoonlijk leiderschap en geeft je hele concrete lijfelijke reflecties, volledig gericht op jouw uniciteit, onweerlegbaar en het wordt zo logisch als wat hoe jouw uniciteit zich belichaamd in je non-verbale karakteristieken als je houding, beweging, stem, balans, spanning, adem en gezichtsexpressies.

Uitdaging.

Nieuwsgierig hoe dit in zijn werk gaat en of dit allemaal wel klopt of kan? Ik kan erover blijven praten maar voor ik weet verdwaal ik in woorden. Het is niet voor niets een non-verbaal assessment. Je moet het durven aan te gaan. In de ervaring willen stappen. Ik nodig je derhalve van harte uit om die uitdaging aan te gaan. Dan is het je snel duidelijk hoe onweerlegbaar de ervaringen en conclusies zijn en hoe het je inspireert tot ontwikkeling.

Kom naar de Masterclass: Welke lichaamstaal spreek jij?

Hoe gaat het met je goede voornemens?

De top 10 van de goede voornemens: afvallen, meer bewegen, gezonder eten, zuiniger leven, minder drinken, stoppen met roken, je leven en werk beter plannen, meer familie en vrienden zien, minder stress, iets nieuws leren. Zit die van jou ertussen? Stoppen met appen in de auto dan? Vaker je mobiel wegleggen? Minder vlees eten? Zelf heb ik sinds een maand  een goed voornemen om planmatiger te werken omdat ik denk dat het me minder stress oplevert.

Het slechte nieuws is dat volgens een studie van de Universiteit van Scranton de kans een povere acht procent is dat ik me aan dit voornemen houdt. Tenminste wanneer ik, volgens hen, me aan de belangrijkste ingrediënten voor mislukken houd: lekker vaag blijven in mijn doel (wat bedoel ik precies met planmatiger) of wanneer ik de lat in het begin te hoog te leg. (Al mijn werkzaamheden ga ik plannen). Ik neig zelf naar het laatste…

Voor al diegenen die hun doelen al concreet en reëel hebben kunnen en durven maken volgt hier nog een derde tip: faal opzichtig!

Patronen

De meeste goede voornemens betreffen gedragsveranderingen die in relatie staan tot je lijf, je gevoelens of je sociale leven. Gedragingen op dit gebied vertoon je meestal al langer en kennen een specifiek patroon van denken, voelen en doen. En hoe jonger, des te ingrijpender en directer zijn het gevoelens die je gedragspatroon bepalen. 

Voorbeeld

Als je bijvoorbeeld net iets teveel (of te weinig) eet dan goed voor je is, dan is een ander gevoel dan je eigen fysieke gevoel van ‘trek’ of ‘vol’ , blijkbaar sterker. Dat is iets om even bij stil te staan… Een duidelijk signaal van je lijf wordt overstemd of verdoofd door een ander en heftiger gevoel. Vaak is dat angst. Angst om iets te gaan voelen waar je geen zin in hebt. Bijvoorbeeld de leegheid van pijn, verdriet of teleurstelling, de spanning van de stress, de drive van je kwaadheid of de ontspanning van je vermoeidheid. 

Bij absentie van het sporten, ga je de onrust in je lijf voelen, een bewegingsdrang.

Mildheid zou je kunnen betrachten door te accepteren dat het een patroon is en dat het dus heel gewoon en normaal is dat je er zo nu en dan in neigt (terug) te vervallen. We hebben nu eenmaal die neiging tot dat oude patroon te volgen en die neiging verandert zelden of nooit.  Dus als je in oud gedrag vervalt is dat een kans om iets te leren. Een kans voor onderzoek.

Hoe dan?

Wanneer je bijvoorbeeld een tijdje lekker hebt gesport en je stopt plotseling weer dan is een bekend fenomeen dat je dan, bij absentie van het sporten, je onrust in je lijf gaat voelen, een bewegingsdrang. Die kan je natuurlijk omzetten in harder gaan werken zoals je misschien gewent was maar als je de onrust herkent als een verlangen naar bewegen dan leer je andere keuzes te maken en heb je je stuurraket te pakken. Je lichaam liegt nooit en dat is makkelijker te ervaren wanneer je verschil aanbrengt tussen je oude en nieuwe patroon. We voelen bij gratie van verschil. Dus doe je goede voornemen maar faal ook opzichtig!

Falen helpt…

Wat mijns inziens dus helpt is om liefdevol om te gaan met je ‘mislukkingen’. Dat terugvallen in je patroon dus bij het leerproces hoort en dat je je er niet door moet laten ontmoedigen maar juist door kan laten aanmoedigen. Want het verschil tussen oud en nieuw gedrag is lijfelijk en emotioneel voelbaar en geeft je toegang tot gevoelens die de stuurraketten zijn van je gedrag. (De onrust van niet meer sporten). 

Luister je niet of onvoldoende naar je lijf en ben je de patronen van voelen en denken onvoldoende gewaar dan is de kans levensgroot dat je blijft jojo-en. Of je nou een ijzeren discipline hebt of niet. Net zo lang totdat je met liefde verantwoordelijkheid neemt voor wat je lichaam je vertelt over je (weerstand) gevoelens, beelden en gedachten die je patroon aansturen. 

Dus…Voor 2020 wens ik je veel mildheid en liefde naar jezelf ! Een magistraal jaar gewenst!

En als je wilt weten hoe je lichaam boekdelen spreekt over je gevoelens en hoe je die bewust kunt worden en omarmen: Kom naar de Masterclass: Welke lichaamstaal spreek jij?

Lichaamstaal van vrouwen die (niet) onderhandelen

“Vrouwen onder druk onderhandelen niet” hoorde ik Nicolien Bot zeggen op ons laatste congres. “…Vrouwen willen dan alles óf ze willen niets. En beide werkt niet in onderhandelen…” Ze nuanceerde deze stellingen met veel respect en kunde en het leverde heel veel herkenning op bij de vrouwen (en mannen) in de zaal.

lees verder

Voorbeelden van non-verbale communicatie

Wetenschaps-aardigheid:
emoties zitten in je lijf

Een visie op stress is dat het een spanning is die veroorzaakt wordt door niet gedeelde of onbewuste emoties die zich langere tijd in ons lijf openbaren. Dat ieder individu dat op haar of zijn eigen wijze doet is een beargumenteerde opvatting in de haptonomie (zie bijvoorbeeld het boek Omgaan met Druk). Er is daarnaast ook wetenschappelijke ondersteuning voor meer algemene manieren waarop we dat doen. Een selectie.

lees verder
Wat is de betekenis van non-verbale communicatie ?

Masterclass Haptonomie te Utrecht | Non-Verbaal Verstand

Haptonomie wordt ‘hot’ in organisaties

Waarom Haptonomie? Ben je coach, leiding gevende, scrum master, consultant, verandermanager en op zoek hoe je van meer betekenis kunt zijn?  Wist je dat die betekenis in sterke mate (vaak maar dan 60%) ontleend wordt aan de tientallen non-verbale signalen die je binnen een minuut in een gesprek afgeeft? Signalen die je gevoelens en overtuigingen weerspiegelen?

Ervaar en kom naar onze Masterclass Haptonomie te Utrecht: Woensdag 27 november van 19.00 uur tot 22.00 uur.

lees verder

EQ en non-verbale communicatie voor onderhandelaars

Een routeplan naar meer resultaat in je onderhandelingen

“Wat ik vooral belangrijk vind in onderhandelingen is dat de ander eerlijk is naar mij” (aldus een cursist in de Onderhandeltraining voor professionals die ik samen geef met Martijn van Wijk). In de training gaan we vervolgens bij iedereen na wat ‘je eigenlijk belangrijk vindt’ bij je onderhandelingspartner.

lees verder
Het belang van non-verbale communicatie in de verbinding

Het belang van non-verbale communicatie in de verbinding

Non-verbale communicatie: vroeg geleerd oud gedaan?

Kan jij je je laatste keer herinneren dat je een kind van nog geen jaar oud in je armen had en in de ogen keek? Weet je nog hoe dat voelde? En op welke manier je contact zocht? Je oogopslag, je mimiek, de toon van je stem, je adem, de manier waarop je hem of haar vasthield

lees verder
Wat is de betekenis van non-verbale communicatie ?

Wat is de betekenis van non-verbale communicatie ?

Wat zou jij antwoorden? Misschien wel ‘belangrijker dan de verbale communicatie’, of ‘doorslaggevend’? Of ligt het vooral aan de context, aan je stemming of aan het onderwerp? In dit blog ga ik wat dieper in op wat de wetenschap er over zegt. Niet met de pretentie om daarin volledig te zijn, want de hoeveelheid literatuur daarover is overweldigend, maar wel met de intentie om zowel de nuance van de betekenis te benadrukken als ook je nieuwsgierigheid te prikkelen.

lees verder