Hoe en wanneer speel ik in op het non-verbaal gedrag

Weet jij welke lichaamstaal jij zelf spreekt en welke signalen vooral relevant kunnen zijn in de uitoefening van je vak? Als professional in het begeleiden van mensen liegt je eigen lichaam en dat van anderen nooit. Hoe herken je wat relevante non-verbale signalen zijn bij jezelf en de ander en hoe maak je daar gebruik van? In deze blog lees je wat doorleefde en doordachte suggesties.

Wat zegt de wetenschap eigenlijk over non-verbale interactie dynamiek?

De meest populaire theorie over non-verbale communicatie is ongetwijfeld die over de verhouding tussen non-verbale en verbale communicatie gedaan door Albert Mehrabian. Uit zijn onderzoek bleek dat de betekenis van een boodschap voor 55% door de lichaamstaal, 38% door de intonatie, en slechts voor 7% door de woorden wordt bepaald. Vele mensen, waaronder ook veel communicatie-experts, verwijzen naar dit onderzoek ter ondersteuning van het idee dat slechts 7% van alle communicatie verbaal is, en dus 93% non-verbaal. Deze conclusie mist echter elke wetenschappelijke grond maar de populariteit van de theorie van het onderzoek zelf geeft echter wel aan hoe graag velen ondersteuning willen voor de ervaring dat non-verbale communicatie zo doorslaggevend is.

Maar hoe zit het dan wel? Over de precieze verhouding tussen verbaal en non-verbaal is geen eensluidend antwoord. Een universele uitspraak lijkt onmogelijk omdat het vooral zo context afhankelijk is en een duidelijke scheiding lastig is (Skilled Interpersonal Communication: Research, Theory and Practice’ van Owen Hargie (2010).

Bij Academium gaan we uit van de theorie dat er altijd communicatie is. Je kunt niet niet communiceren (Paul Watzlawick Pragmatische aspecten van de menselijke communicatie (1973, vertaling van 1967). Hetgeen nauw aansluit op grondbeginselen in vele religieuze en spirituele stromingen die ervan uitgaan dat alles met alles verbonden is. Wanneer er altijd communicatie is dan spreekt het lichaam altijd, ook als we niets zeggen.

Voor de volgende beweringen over non-verbale communicatie is veel wetenschappelijke onderbouwing.

· Emotionele expressies maken integraal deel uit van onze non verbale communicatie.

· Er bestaan universeel basis emoties in die zin dat we die allemaal denken te herkennen;

· Emotionele expressies komen andere voort te komen uit een persoonlijke beoordeling van een situatie;

· Wanneer de context – waarin een communicatieve boodschap wordt gegeven – onduidelijk is dan is de non verbale communicatie leidend voor het interpreteren van die boodschap.

· Iedereen heeft een uniek individueel non-verbaal repertoire;

· Die unieke wijze wordt voor een groot deel gevormd door de manier waarop wij ons in ons eerste levensjaar hechten en zit dus diep verankerd in ons neurale en fysieke systeem;

Dat maakt dat er hele sterke argumenten zijn om te veronderstellen dat we onze gevoelens op een individueel unieke non-verbale manier expressief maken. Anderen beoordelen die vervolgens op een hele persoonlijke manier hetgeen opnieuw gevoelens oproepen met non-verbale expressies tot gevolg. En zo is er in het menselijke verkeer een voortdurende wisselwerking van uitingen van gevoelens, non-verbaal gedrag en interpretaties.

Die non-verbale uitwisselingen kennen niet alleen eindeloze variaties maar kenmerken zich door patronen die zichtbaar, hoorbaar en voelbaar zijn en zo de aard van de relatie definiëren.

Hoe vertaalt deze wetenschap zich naar de opleiding?

Deze non-verbale interactie dynamiek leren gewaar zijn en de patronen leren herkennen is het centrale thema binnen de opleidingen van Academium. In dat krachtenveld ligt voor de professional de kans om zowel aan de hand van de eigen motoriek als aan de fluctuaties van eigen gevoelens te ervaren wat in het hier-en-nu de dynamiek is die de cliënt of groep oproept. Dat is, samen met de waarnemingen van de non-verbale communicatie van de ander, essentieel werk- en interventie materiaal van een professionele coach. Wij leren je dit ‘materiaal’ te ontwikkelen en toe te passen.

Dat maakt dat we bij Academium bijzonder veel waarde hechten aan:

Het aanscherpen van ons eigen (zintuigelijk) voelende vermogen en bewustzijn van (eigen) gevoelens;

Scherp waarnemen, ervaren en herkennen van non-verbale patronen van onszelf en anderen;

Het consequent scheiden van feiten, interpretaties en gevoelens.

Meer weten?

Wil je weten wat dit jou in jouw situatie als coach aan kansen en mogelijkheden biedt en hoe dat we je dat leren in de opleiding? Download hieronder de brochure, vraag een individueel vrijblijvend gesprek aan of schrijf in voor een van onze gratis workshops.