Verbale en non verbale communicatie, wat is waar?

Je herkent misschien wel die getallen waaruit zou blijken dat 93% van de communicatie een non verbaal karakter heeft. Het is een opvallende en wijdverspreide aanname die niet klopt. Hoe dat WEL zit en wat WEL klopt kan je hieronder lezen en hoop ik je voordeelmee doen.

Bijna 50 jaar geleden deed professor Albert Mehrabian studie naar de relatie tussen verbaal en non verbaal gedrag. In dat onderzoek kwam hij tot verrassende conclusies die in die tijd grote bekendheid kregen. Want volgens Mehrabian was communicatie voor:

•   55% visueel (lichaamstaal, zoals bv. houding en gebaren)
•   38% vocaal (toon, hard / zacht, intonatie)
•   7% verbaal (de argumentatie)

En tel je de 55% en 38% op dan kom je op die 93%

Wat er NIET waar is.

Over wat ‘waar’ is en wat ‘niet waar ‘ is kan je een hele discussie starten. Ik zal de laatste zijn die zegt dat als iets wetenschappelijk niet bewezen is dat het ook niet waar zou zijn. Of omgedraaid. Maar vast staat dat het bovenstaande conclusie wetenschappelijke toetsing niet doorstaan. Pas er daarom mee op zou ik zeggen.

De getallen zijn namelijk niets meer of minder dan een schatting. Het nooit  ‘aangetoond’ dat het daadwerkelijk zo zit.

Ook hebben deze schattingen alleen betekenis in een context waarin er een sterk verschil is tussen wat iemand zegt (bijvoorbeeld: ‘ik ben blij’) en hoe iemand iets zegt (bijvoorbeeld door verdrietig te kijken). Bovendien gaat het onderwerp altijd over gevoelens,

En tot slot spreekt Albert Mehrabian bij de 55% over ‘facial liking’ hetgeen slechts een deel van de non verbale expressie is. Er bestaat ook nog zoiets als houdingen en bewegingen.

Wat is WEL waar is.

Non verbale communicatie is lang het stiefkindje geweest binnen de sociale wetenschappen maar er wordt de laatste jaren wereldwijd steeds meer onderzoek naar gedaan. Het gaat hier te ver om daar een overzicht van te geven maar ik geef je vast een tweetal resultaten die wetenschappelijke toetsen beter doorstaan.

Non verbaal gedrag weerspiegelt je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen

Binnenkort komt ‘onze’ eigen universiteit van Amsterdam met deze conclusie.

Iedereen van ons vertoont karakteristieke non verbale kenmerken. Dat is op zich niets nieuws. Maar wat wel nieuw is, hoe je bewegingskenmerken kunt clusteren en hoe elk cluster verband houdt met een bepaald soort gedrag. Als je daar meer van wil weten kom dan naar de gratis training, welke lichaamstaal spreek jij, Dan kan je aan den lijve ervaren.

De manier waarop je staat en beweegt beïnvloedt hoe je je voelt.

Je non verbale communicatie heeft invloed op je beleving en vice versa.

Dit rolt uit onderzoek van Amy Cuddy, professor aan Harvard University. Met andere woorden: de manier waarop je staat en beweegt beïnvloedt hoe je je voelt.  Tegelijkertijd geeft je non verbale expressie weer hoe je je voelt. Het is onderzoek dat zich nog beperkt tot ‘power poses’ en het effect op je cortisol en testosteron niveau maar heeft in potentie een revolutionair effect op hoe wij mensen coachen en begeleiden in hun ontwikkelingsprocessen.

Ervaringsleer

Het is mooi dat de wetenschap steeds meer aantoont wat wij eigenlijk al lang kunnen voelen: Je lichaam liegt nooit. Het stapt volgens sommigen daardoor ook meer en meer uit de ‘vage’ hoek. Voor mij is het gegeven dat mijn lichaam nooit liegt een concrete en feitelijke, ‘harde’, realiteit. Een realiteit die zich soms maar heel moeilijk in woorden laat uitdrukken omdat het ervaringstaal is. Daar schieten soms woorden in tekort; al moeten we nooit stoppen te proberen daar concrete en heldere taal over te ontwikkelen.

Wil je weten welke concrete taal jouw lijf spreekt?

Kom naar de gratis Masterclass: welke lichaamstaal spreek jij?

Graag tot ziens!

Andre