Wat zegt de wetenschap over non-verbale communicatie?

De meest populaire theorie over non-verbale communicatie is ongetwijfeld die over de verhouding tussen non-verbale en verbale communicatie gedaan door Albert Mehrabian. Uit zijn onderzoek wordt vaak geïnterpreteerd dat de betekenis van een boodschap voor 55% door de lichaamstaal, 38% door de intonatie, en slechts voor 7% door de woorden wordt bepaald.

Deze conclusie doet echter geen recht aan zijn onderzoek; maar de populariteit van de interpretatie geeft wel aan hoe graag velen ondersteuning zoeken voor de ervaring dat non-verbale communicatie zo doorslaggevend is.

Maar hoe zit het dan wel? Als coach wil je immers dat je weet waar je het over hebt. Welnu: over de precieze verhouding tussen verbaal en non-verbaal is geen eensluidend antwoord. Een universele uitspraak lijkt onmogelijk omdat het vooral zo context afhankelijk is en een duidelijke scheiding lastig is (Skilled Interpersonal Communication: Research, Theory and Practice’ van Owen Hargie (2010).

Zo zijn er meer beweringen over non-verbale communicatie die wetenschappelijk wél goed onderbouwd zijn. In het e-book staan er 7 voor je opgesomd met conclusies voor wat dit betekent voor je vak.

“…Al onze kennis heeft zijn oorsprong in gevoel…”

Leonardo Da Vinci)