Welke lichaamstaal is belangrijk?

Soms is het lastig feedback te geven op het non-verbale gedrag van degene(n) die je begeleidt of coacht. Je merkt wel iets op, voelt er ook iets bij maar je krijgt je vinger er niet helemaal achter. Dat gaat dan natuurlijk vaker over ‘hoe’ iemand iets zegt dan ‘wat’. En dan is er bij jezelf en anderen zoveel waar te nemen en voelen aan stem, adem, gezichtsexpressie, houding, gebaren en bewegingen; niet gek dat je niet gelijk de woorden vindt.

Het belang van het vinden van die woorden is dat non-verbale communicatie zowel gevoelens van jezelf als van de ander weerspiegelt. Je lichaam liegt daar nooit over.

Interventies op dit niveau brengen zetten aan tot voelen, diepgang en resultaat, het is het niveau waarop je wilt zijn en dat vraagt om vaardigheid.

Die vaardigheid ontwikkel je enerzijds door kennis op te doen over wat relevant is en anderzijds je te ontwikkelen bewust te worden van de lijfelijke signalen van zowel jezelf(!) als de ander. Met andere woorden je voelende vermogen aan te scherpen. Het helpt daarbij als je dan weet welke lichaamstaal relevant is en welke niet. In het e-book omschrijf ik vast 2 bruikbare invalshoeken en leg uit wat je ermee kunt.

…Er is niets moeilijks aan. Het enige wat men hoeft te doen is de juiste toetsen aanslaan op het juiste moment…

J.S. Bach